AVE și BRIO lucrează împreună la dezvoltarea unui test național de evaluare a alfabetizării matematice a elevilor

  • Testul Național de Alfabetizare Matematică va fi disponibil gratuit începând cu prima jumătate a anului 2024 pentru toți elevii din România

  • Elevii de școală primară, gimnaziu sau liceu vor putea fi evaluați cu ajutorul Testului Național de Alfabetizare Matematică în privința competențelor matematice

  • Proiectul este susținut financiar de Apa Nova București în cadrul demersurilor acesteia de a sprijini o educație de calitate pentru generațiile prezente și viitoare.

București, 4 decembrie 2023. AVE, împreună cu BRIO, lucrează la dezvoltarea Testului Național de Alfabetizare Matematică – un instrument de măsurare a nivelului de alfabetizare matematică a elevilor din România. Dezvoltat în baza unei susțineri financiare oferite de Apa Nova București, acesta va fi lansat în prima parte a anului 2024 și va putea fi folosit gratuit de toți profesorii din țară.

„Suntem înaintea anunțării rezultatelor PISA 2022 și credem că, indiferent care vor fi ele, este necesar să înțelegem că ne arată nivelul dintr-un anumit moment. Ceea ce e important este cum le interpretăm și înțelegem, dar, mai ales, cum acționăm pentru a le îmbunătăți, ce facem în continuare concret pentru a găsi soluții scalabile la o problemă pe care o știam și în 2018, când 47% dintre elevii români de 15 ani au avut dificultăți în rezolvarea problemelor de matematică. AVE, prin misiunea de a sprijini școlile din România, are în vedere mai ales suportul pentru dezvoltarea competențelor copiilor. Expertiza integrată în Programul de Transformare a Școlilor va servi tocmai acestui scop: elevii să înregistreze un progres vizibil pe fiecare dintre cele opt competențe-cheie identificate de Consiliul Uniunii Europene, iar matematica este una dintre ele. Fiecare copil din România are nevoie să aibă cel puțin nivelul minim de alfabetizare matematică atunci când ajunge la vârsta de 15 ani, iar aceasta este obiectivul care ne aduce împreună”, a declarat Silvia Toth, Director Programe Educaționale AVE.

Testul Național de Alfabetizare Matematică: instrument standardizat de măsurare a nivelului de alfabetizare matematică la elevi

Testul Național de Alfabetizare Matematică va fi un instrument pe care profesorii din România îl vor putea accesa gratuit prin platforma Brio.ro și care va măsura nivelul de alfabetizare matematică al elevilor din clasele I-XII. Ca metodă de prevenție, testul îi va putea identifica pe cei aflați în situații de risc din perspectiva alfabetizării matematice și monitoriza programe personalizate de intervenție pentru elevi. Mai mult, elevii care vor să îl folosească vor avea posibilitatea autoverificării în acord cu anul școlar în care se află. 

Folosit de specialiștii în dezvoltare curriculară sau politici educaționale, acest instrument va oferi o imagine a nivelului general de abilități matematice la nivel național și va măsura solide și comparabil nivelul fiecărui elev. 

Conținuturile matematice avute în vedere sunt proprietăți ale numerelor și operații cu numerele, măsurare, geometrie, analiza datelor, statistică și probabilități sau algebră. 

„Testul Național de Alfabetizare Matematică este primul de acest gen în țara noastră și se conformează integral rigorilor științifice impuse de un instrument de evaluare de înaltă calitate. Dezvoltat pe baza unui cadru consacrat și recunoscut la nivel internațional, testul a fost meticulos adaptat pentru a se potrivi tuturor categoriilor de vârstă, de la cei mai tineri elevi până la adolescenți. Importanța lui stă în capacitatea sa de a măsura și îmbunătăți competențele de numerație ale copiilor români, un aspect crucial pentru dezvoltarea lor academică și profesională. Prin intermediul acestui instrument, ne propunem să oferim o bază solidă pentru înțelegerea conceptelor numerice, să cultivăm abilități analitice și să încurajăm aplicarea practică a cunoștințelor matematice în situații reale”, a spus Gabi Bartic, CEO BRIO.

Profesorii, beneficiarii direcți ai Testului Național de Alfabetizare Matematică 

Deși beneficiarii finali ai acestei inițiative sunt elevii, alături de părinți, beneficiarii direcți sunt profesorii, care vor putea folosi testul la clasă pentru identificarea nivelului și pentru dezvoltarea abilităților matematice în rândul elevilor din România. 

Testul Național de Alfabetizare Matematică va fi disponibil în două forme: una scurtă și alta lungă, iar platforma va genera automat un raport specific tipului de test parcurs de către elev. Pentru forma scurtă a testului va fi generat un raport ergonomic care va conține doar scoruri și grafice. Pentru forma lungă a testului vor fi generate două rapoarte: unul ergonomic similar cu cel menționat anterior și unul detaliat în care vor fi prezentate și tipurile de intervenție care pot fi realizate pentru exersarea sau aprofundarea obiectivelor evaluate de fiecare subcategorie de conținut în parte. 

„Educația este elementul de bază de la care a pornit susținerea noastră față de acest proiect. Considerăm că educația de calitate, inclusiv așa cum este ea definită prin Obiectivele de Dezvoltare Durabila de către ONU, este foarte importantă pentru compania noastră deoarece suntem preocupați de creșterea abilităților angajaților noștri atât din perspectiva nevoii de a crea valoare adaugată pentru clienții noștri, cât și din perspectiva perfecționării forței noastre de muncă, prezentă și viitoare. Educația contribuie la reducerea inegalităților și la atingerea unui tratament echitabil la locul de muncă, două obiective majore pentru noi”, a spus Irina Munteanu, promotor al educației de calitate din partea Apa Nova București.

Testul va putea fi aplicat de orice profesor începând cu prima parte a anului 2024 și este dezvoltat după modelul testului național folosit în SUA pentru urmărirea progresului elevilor, aplicat în clasele a IV-a, a VIII-a și a XII-a. 

Despre AVE (Asociația pentru Valori în Educație)

Asociația pentru Valori în Educație (AVE) este o organizație non-profit, al cărei principal obiectiv este acela de a aduce sistemul educațional din România în top 10 din Europa, până în 2035. AVE dorește să sprijine  transformarea  sistemului educațional din România într-unul care să promoveze respectul, onestitatea, spiritul de echipă și responsabilitatea. Puteți fi la curent cu acțiunile AVE urmărind paginile de LinkedIn, Facebook și Instagram.

Despre BRIO

BRIO® este prima și singura platformă de testare digitală standardizată pentru elevii români. Prin testele școlare BRIO®, elevii români din clasele I-XII își pot evalua obiectiv cunoștințele la principalele materii școlare și își pot îmbunătăți performanța la examene. Testele standardizate sunt dezvoltate pe baza unor principii științifice de măsurare, astfel încât întrebările, procedurile de scorare și de interpretare să fie aceleași pentru toate persoanele care trec prin testul respectiv. Scorul unui test standardizat nu este supus subiectivității, el nefiind dependent de blândețea sau severitatea evaluatorului ori de lejeritatea ori dificultatea întrebărilor. BRIO® este avizat de Ministerul Educației și Cercetării, Sistemul de Testare fiind un produs științific conceput pe baza programei școlare din România, conceptualizat de o echipă de profesori și experți internaționali în testare și psihometrie.

Despre Apa Nova București

Din 2000, Apa Nova București, o companie Veolia, și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiul București. În cei peste 23 de ani, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care se traduc prin investiții de peste 750 de milioane de euro până în prezent.