Gala premiilor pentru directorii anului 2024

Gala este mai mult decât un eveniment de premiere a directorilor de școală din România. Începând cu înscrierea directorilor și culminând cu seara evenimentului în care sunt acordate titlurile Directorii Anului, cultivăm schimbarea într-un mod profund și durabil.

În acest an, evenimentul se va desfășura în data de 24 octombrie, la Opera Națională București, un loc cu tradiție, recunoscut pentru activitatea sa valoroasă.

16 mai -10 iulie
ETAPA 1
Înscrierea în competiție
10-18 iulie
ETAPA 2
Validare înscrieri 
19 iulie -
19 august
ETAPA 3
Evaluare preliminară a înscrierilor
28 august -
16 septembrie
ETAPA 4
Jurizare regională
24 septembrie
ETAPA 5
Jurizare națională a primelor 3 categorii de premii
25 septembrie 
ETAPA 6
Desemnarea Directorului Anului 2024
24 octombrie
Seara galei
Decernare premii pentru Directorii Anului 2024
CE ESTE GALA?

Gala Premiilor pentru Directorii Anului reprezintă mai mult decât o simplă ceremonie de premiere. Începând cu înscrierea directorilor și culminând cu seara evenimentului în care sunt acordate titlurile Directorii Anului, cultivăm schimbarea într-un mod profund și durabil.

Edițiile anterioare ne-au demonstrat că prin punerea în prim-plan a realizărilor directorilor de școală, ca agenți ai schimbării, oferim

un impuls vital comunității educaționale, demonstrând că se poate, fiind în același timp surse de inspirație pentru alți directori de școală.

Cu fiecare ediție a Galei, facilităm parteneriatele între școli și companii, între școli și ONG-uri, amplificând impactul educației în viața fiecăruia dintre noi, dincolo de spațiul imediat al școlii.

Competiție
Celebrăm directorii de școli, grădinițe și licee care fac tot ce pot pentru transformarea educației din România.

Titlul se acordă unuia dintre finaliștii primelor 3 categorii de premii, care depășeste nivelul așteptat al unei categorii și îndeplinește criterii transversale precum: are o viziune clară asupra direcției în care conduce unitatea de învățământ pe care o coordonează, creativitate, abilități de comunicare și negociere, reziliență în fața provocărilor, este un lider inspirațional, știe să își motiveze echipa și să creeze un mediu de învățare bun pentru adulți și pentru elevi.

Premii Regulament
3.500 euro pe care îi poți investi în școală
Un loc în Programul de Transformare a Școlilor din România

Categoria Egalitate de Șanse este dedicată acțiunilor care au ajutat ca fiecare elev să aibă participare școlară, iar cei mai vulnerabili dintre copii să nu rămână în afara sistemului din cauza lipsei de resurse.

 

Premii Regulament
3.500 euro pe care îi poți investi în școală
Un loc în Programul de Transformare a Școlilor din România

Categoria Inovare aduce în prim-plan realizări care au dus la deblocarea unor procese, care au implicat actori din afara școlii pentru îndeplinirea obiectivelor, care au avut în vedere utilizarea tehnologiei sau a elementelor de inovare pentru învățare vizibilă la elevi.

Premii Regulament
3.500 euro pe care îi poți investi în școală
Un loc în Programul de Transformare a Școlilor din România

Categoria Antreprenoriat se adresează competențelor demonstrate în gestionarea resurselor și a bugetului, în identificarea și atragerea de resurse suplimentare, dar și abilității de a vedea oportunități acolo unde au existat provocări.

Premii Regulament
3.500 euro pe care îi poți investi în școală
Un loc în Programul de Transformare a Școlilor din România

Criterii de evaluare

Criterii de evaluare

Directorului Anului pentru Inovare 2024
 • Directorii și directorii adjuncți ai unității de învățământ, aflați în funcție la data înscrierii în Competiție au completat fomularul de înscriere pe baza activității din perioada 1.01.2023 – 15.07.2024.
 • Formularul de înscriere conține informații despre bugetul executat în anul 2023 și poate conține informații despre inițiativele anterioare care au produs rezultate în anul școlar 2023-2024.
 • Formularul de înscriere conține un model de intervenție care are elemente identificabile de adaptare la specificul comunității și pentru care se poate dovedi în mod rezonabil îmbunătățire.
 • Modelul de intervenție sau acțiunile descrise au contribuit la deblocarea unor procese, cum ar fi, dar fără a ne limita la: modul în care a contribuit la dezvoltarea competențelor resurselor umane din u.i.; modul în care a implicat actori din afara școlii pentru a își îndeplini obiectivele, modul în care a utilizat tehnologie sau elemente de inovare, de exemplu A.I. pentru învățare vizibilă la elevi al căror progres este măsurat.
 • Directorul demonstrează calități de leadership, management și strategie, viziune și determinare, atenție pentru starea de bine și rezultate educaționale bune pentru toți copiii din școală, chiar și în situații de criză.
 • Formularul de înscriere descrie acțiuni care demonstrează competențe în gestionarea resurselor și a bugetului, inclusiv atragerea de resurse suplimentare pentru acțiuni specifice categoriei Competiției la care participă.
 • Inițiativele/proiectele/ideile dezvoltate au fost relevante pentru majoritatea elevilor, a părinților și a personalului din comunitatea școlară.
 • Proiectul/le descris/e în formularul de înscriere a/au răspuns nevoilor educaționale din școala/comunitate și sunt explicate cu claritate aceste nevoi și cum inovația implementată a răspuns acestor nevoi.
 • Directorul face dovada că și-a asumat riscuri și a depășit obstacolele din proces pentru a reuși – numește riscurile pe care le-a depășit și cum a făcut acest lucru.
 • Rezultatele obținute au adus schimbări semnificative și măsurabile în școala/comunitatea sa – menționează clar, calitativ și cantitativ, care au fost rezultatele obținute, făcând referire la acestea atât înainte, cât și după implementarea soluției inovative.
 • Rezultatele obținute fac o diferență relevantă comparate cu populația școlii/comunității.

Criterii de evaluare

Directorului Anului pentru Egalitate de Șanse 2024
 • Directorii și directorii adjuncți ai unității de învățământ, aflați în funcție la data înscrierii în Competiție au completat fomularul de înscriere pe baza activității din perioada 1.01.2023 – 15.07.2024.
 • Formularul de înscriere conține informații despre bugetul executat în anul 2023 și poate conține informații despre inițiativele anterioare care au produs rezultate în anul școlar 2023-2024.
 • Formularul de înscriere descrie modul de acțiune a directorului astfel încât fiecare elev să aibă participare școlară, inclusiv proceduri de asigurare că cei mai vulnerabili dintre copii nu rămân în afara sistemului din cauza lipsei de resurse, precum și rezultatele obținute ca urmare a acțiunilor identificate mai sus și implementate.
 • Formularul de înscriere descrie modul de acțiune a directorului astfel încât fiecare elev să aibă progres școlar, inclusiv proceduri de asigurare a calității educației pentru fiecare elev, prin acces la servicii integrate și învățare remedială, precum și rezultatele obținute ca urmare a acțiunilor identificate mai sus și implementate.
 • Întreagul conținut al formularului de înscriere, prin limbajul și dovezile furnizate, dar și prin participarea la interviuri (dacă este cazul) a directorului participant la Competiție, demonstrează că acesta practică credința că „circumstanțele și condițiile în care un copil s-a născut nu ar trebui să-i influențeze negativ accesul la educație de calitate”.
 • Directorul demonstrează calități de leadership, management și strategie, viziune și determinare, atenție pentru starea de bine și rezultate educaționale bune pentru toți copiii din școală, chiar și în condiții de criză.
 • A implementat în mod real o măsură care a menținut sau chiar a crescut și a îmbunătățit accesul la educație pentru grupuri defavorizate din școala și comunitatea lui, care a produs schimbări semnificative și în care contribuția lui a fost importantă și demonstrată.
 • Proiectul/le pe care se bazează aplicația a răspuns nevoilor cel puțin a unui grup defavorizat din școala/comunitatea sa – explică cu claritate care este categoria vulnerabilă căreia s-a adresat, nevoile educaționale ale acesteia și explică cum soluția răspunde acestor nevoi.
 • Aplicația descrie acțiuni care demonstrează competențe în gestionarea resurselor și a bugetului, inclusiv atragerea de resurse suplimentare pentru acțiuni specifice categoriei Competiției la care participă.
 • Rezultatele obținute au adus schimbări semnificative și măsurabile în școala/comunitatea sa – menționează clar, calitativ și cantitativ, care au fost rezultatele obținute, făcând referire la acestea atât înainte, cât și după implementarea soluției inovative.
 • Rezultatele obținute fac o diferență relevantă comparate cu populația școlii/comunității.

Criterii de evaluare

Directorului Anului pentru Antreprenoriat 2024
 • Directorii și directorii adjuncți ai unității de învățământ, aflați în funcție la data înscrierii în Competiție au completat fomularul de înscriere pe baza activității din perioada 1.01.2023 – 15.07.2024.
 • Formularul de înscriere conține informații despre bugetul executat în anul 2023 și poate conține informații despre inițiativele anterioare care au produs rezultate în anul școlar 2023-2024.
 • Formularul de înscriere descrie o soluție implementată care a implicat identificarea problemei, identificarea de resurse și obținerea de rezultate și detaliază modul în care a făcut acest lucru, împreună cu rezultatele obținute.
 • Formularul de înscriere descrie acțiuni care demonstrează competențe în gestionarea resurselor și a bugetului, inclusiv atragerea de resurse suplimentare pentru acțiuni specifice categoriei Competiției la care participă, respectiv a avut abilitatea de a vedea oportunități acolo unde au existat provocări și capacitatea de a identifica resurse și posibilități.
 • Directorul demonstrează calități de leadership, management și strategie, viziune și determinare, atenție pentru starea de bine și rezultate educaționale bune pentru toți copiii din școală.
 • Directorul face dovada unei comunicări eficiente cu toți cei implicați în procesul educațional: profesori, elevi, părinți și comunitate. Capacitatea de a negocia și de a colabora cu parteneri externi (companii, ONG-uri etc.) este, de asemenea, importantă.
 • A avut curajul de a-și asuma inițiative și riscuri calculate, cu agilitate – numește clar care au fost provocările pe care le-a depășit și cum a făcut acest lucru. Un director antreprenor ar trebui să fie deschis la schimbare și să încurajeze inovația.
 • Formularul de înscriere demonstrează că Directorul are cunoștințe în domeniul afacerilor și marketingului, înțelege principiile de bază ale afacerilor și că poate aplica strategii de marketing pentru a promova școala și a atrage elevi.
 • Formularul de înscriere demonstrează că Directorul a promovat în unitatea de învățământ o cultură antreprenorială, atât în rândul cadrelor didactice, cât și al elevilor.
 • Rezultatele obținute au adus schimbări semnificative și măsurabile în școala/comunitatea sa – menționează clar, calitativ și cantitativ, care au fost rezultatele obținute, făcând referire la acestea atât înainte, cât și după implementarea soluției inovative.
 • Rezultatele obținute fac o diferență relevantă comparate cu populația școlii/comunității.

Criterii de evaluare

Directorului Anului 2024

Titlul de „Directorul Anului 2024” se acordă unuia dintre finaliștii competiției din Etapa a III-a – jurizarea națională a primelor 3 categorii de premii, etapa națională și criteriul de diferențiere este că depășeste nivelul așteptat al unei categorii și îndeplinește criterii transversale:

 • Are o viziune clară asupra direcției în care conduce unitatea de învățământ pe care o coordonează.
 • Demonstrează creativitate, abilități de comunicare și negociere.
 • Cunoaște și optimizează resursele disponibile, precum și resursele atrase.
 • Demonstrează reziliență în fața provocărilor.
 • Este un lider inspirațional, știe să își motiveze echipa și să creeze un mediu de învățare bun pentru adulți și pentru elevi.
 • Are capacitate de a lua decizii și de a-și asuma rezolvarea problemelor.

Dacă ești aici, cel mai probabil vrei să știi pe scurt care sunt criteriile care te califică pentru înscrierea la Premiile pentru Directorii Anului 2024, care sunt datele pe care ar fi bine să le pregătești înainte, cum poți scurta timpul de completare a formularului și ce să faci în caz că ai nevoie de sprijin.

Pentru început, găsești aici documentele detaliate: Regulamentul Competiției, Formularul de înscriere.
Premiile și criteriile sunt extrase în secțiunea Competiție din Gala Premiilor pentru Directorii Anului.

Criterii pe care trebuie să le îndeplinești pentru a te califica pentru înscrierea în Competiție:

 • Ești director de școală sau director adjunct.
 • Ești în funcție începând cu data 1.01.2023 și cel puțin la data completării formularului de înscriere.
 • Unitatea de învățământ pe care o coordonezi este publică, de tip grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu.
 • Pentru a trimite formularul de înscriere, trebuie să fii de acord cu nota de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pași pentru a completa formularul de înscriere:

 • Consultă criteriile pentru cele 3 categorii de premii și alege maximum 2 pentru care vrei să te înscrii în competiție.
 • Colectează în avans datele obligatorii legate de unitatea de învățământ, aferente perioadei septembrie 2023-aprilie 2024, pe care le conține formularul de înscriere:
  • numele unității, localitate, județ, regiune, nivelul de învățământ asigurat
  • număr total al elevilor înmatriculați, din care:
   • număr elevi învățământ primar
   • număr elevi învățământ primar care beneficiază de burse sociale
   • număr elevi învățământ primar care beneficiază de programul „Masă sănătoasă/caldă”
   • număr elevi învățământ gimnazial
   • număr elevi învățământ gimnazial care beneficiază de burse sociale
   • număr elevi învățământ gimnazial care beneficiază de programul „Masă sănătoasă/caldă”
   • număr elevi învățământ liceal
   • număr elevi învățământ liceal care beneficiază de burse sociale
   • număr elevi învățământ liceal care beneficiază de burse tehnologice
   • număr elevi învățământ liceal care beneficiază de programul „Masă sănătoasă/caldă”
   • număr elevi care provin din familii monoparentale
   • număr elevi care provin din familii cu 3 sau mai mulți copii
   • număr elevi cu CES (cerințe educaționale speciale) integrați în învățământul de masă
   • număr elevi declarați ca fiind în risc de abandon școlar
   • număr elevi care au abandonat școala în anul școlar de referință
   • număr elevi care fac naveta cu microbuzele școlare
   • număr elevi pentru care se decontează naveta cu alte mijloace de transport decât microbuzele școlare
   • număr angajați ai unității de învățământ
   • număr cadre didactice
 • Colectează în avans datele opționale pentru anul școlar 2022-2023. Deși sunt opționale, contribuie la conturarea contextului în care s-au întâmplat lucrurile:
  • număr de elevi care au finalizat studiile gimnaziale
  • număr de elevi care au obținut minimum media 5, la Evaluarea Națională, dintre cei care au finalizat studiile gimnaziale
  • număr de elevi care sunt într-o clasă de învățământ dual, dintre cei care au finalizat studiile gimnaziale
  • număr de elevi care au finalizat studiile liceale
  • număr de elevi care au obținut minimum media 5 la examenul de Bacalaureat
 • Detalii pe care să le ai în vedere când descrii realizarările din școală sau unitatea școlară:
  • Descrie în maximum 5000 caractere, spații incluse:
   • Modul în care ai intervenit sau acțiunile realizate.
   • Rezultatele obținute și schimbările notabile din școală sau comunitatea școlară.
   • Cum ai comunicat pe parcursul proiectului în cadrul echipei, cu părțile implicate, dar și cum ai făcut cunoscută acțiunea către exterior.
   • Surprinde în descriere și modul în care ai interacționat cu cei implicați sau beneficiarii proiectului. Juratul este atât un profesionist, cât și un om care așteaptă să citească povestea ta.
  • Bugetul în lei pe care l-ai gestionat
  • Atașează poze, video, grafice totalizând 3MB
 • Dacă ai avut parteneri în proiect (organizații non-guvernamentale, companii, persoane fizice sau sprijin din partea altor instituții), pentru cei mai activi 5, completează datele lor de contact.
 • Alege 2 persoane care cunosc cel mai bine proiectul, dar care nu sunt în directa ta coordonare, și care te pot recomanda.

Ai nevoie de ajutor?

În cazul în care întâmpini dificultăți în completarea formularului sau dacă te putem sprijini cu detalii suplimentare, în spatele adresei de e-mail gala@ave-romania.ro este cineva pregătit să îți răspundă cât mai repede posibil. În funcție de numărul de e-mailuri, cel mai târziu revenim cu răspuns în 3 zile lucrătoare.

Succes!

Harta câștigătorilor din edițiile precedente

DESCOPERĂ EDIȚIILE
ANTERIOARE PE
YOUTUBE

În 2023 am mai adăugat 4 directori de școală pe harta directorilor premiați la Gala Premiilor pentru Directorii Anului.
Te invităm să faci cunoștință cu ei!

Vizionează pe YouTube