Asociatia Pentru Valori in Educatie

Annual activity report

September 2022 – August 2023
Graph

Our vision

on education

We want to transform Romania’s educational system in one
that promotes respect, honesty, team spirit and
responsibility.

By 2035 we want Romania’s education system to be in the
first 10 education systems of Europe.

Our mission

We want to help people and organisations succeed
through education. We facilitate the involvement of the
Romanian private sector and civil society in initiatives that
have a transformational impact on the education system.

Misiunea Ave-Romania

Impact

During September 2022 – August 2023,
we reached:

128.700

children attending schools involved
in AVE’s projects and programmes

8.160

teachers involved in AVE’s projects
and programmes

805

schools involved in AVE’s
projects and programmes

Dezvoltarea leadershipului - ave-romania

Developing
leadership
among
headmasters

Over 112 directors and business mentors have been involved in the activities of the School Management and Leadership Academy. 4,500 teachers have been engaged in achieving school-level objectives, benefiting over 60,000 children.

112

actively involved headmasters

112

actively involved business mentors

4.500

teachers involved in achieving the goals set at school level

60.000

children attending schools run by headmasters who are part of The Leadership and Educational Management Academy

Am pus accent pe două direcții: recunoașterea și dezvoltarea competențelor specifice rolului de director, respectiv identificarea zonei din școală care necesită îmbunătățiri și mai multă atenție din partea directorului și a echipei.

Pentru prima direcție, am folosit Standardul de Director, instrument folosit pentru a evalua capacitățile de leadership și management pe 8 dimensiuni. Standardul a fost realizat cu sprijinul BRIO România, iar instrumentul de evaluare asociat a fost rafinat integrând feedback de la directori absolvenți ai Academiei de Leadership și Management Școlar din anii trecuți.

1

Conducerea școlii și luarea deciziilor

2

Sprijin și cooperare în cadrul școlii și în afara ei

3

Interacțiune și prezentare

4

Analiză și interpretare

5

Creare și conceptualizare

6

Organizare și executare

7

Adaptarea și gestionarea presiunilor

8

Antreprenoriatul școlii

12

directori au ales Creșterea accesului la educație și a participării școlare a elevilor

27

de directori au ales Îmbunătățirea rezultatelor elevilor

30

de directori au ales Dezvoltarea și implicarea profesională a cadrelor didactice

31

de directori au ales Îmbunătățirea culturii școlii și creșterea implicării comunității

A doua direcție a pornit tot de la un instrument de evaluare. Cu ajutorul Formularului de Date de Referință, directorii au reușit să identifice zonele pe care trebuie să lucreze împreună cu echipa pentru a aduce îmbunătățiri.

Pentru ambele direcții s-a creat un Plan de Acțiune, prin care directorii, împreună cu echipa lor și cu business-mentorul, au dezvoltat obiective și actiuni clare pe care le-au implementat și atins de-a lungul programului. Business-mentorul a avut un rol esențial pentru a-l ghida pe director și pentru a-i oferi sprijinul necesar în vederea generării acestor schimbări, pe ambele planuri. S-a pus un accent important și pe recunoașterea și celebrarea progresului, efortului și a reușitelor directorilor. Busness-mentorul sprijină directorul pe tot parcursul programului și își aduce aportul prin expertiza și experiența personală în leadership și management.

Dezvoltarea educației socio-emoționale în rândul profesorilor

Dezvoltarea educației
socio-emoționale
în
rândul profesorilor

12

școli selectate să participe în program

12

directori de școli implicați

60

de profesori care au lucrat alături de directorii lor

1.500

de copii care au înregistrat scoruri mai mari la competențele socio-emoționale

În centrul acestui pilon s-a aflat programul HumanKind. În baza unui parteneriat cu MindUP | The Goldie Hawn Foundation, am dezvoltat un curriculum de SEL (învățare socio-emoțională), pe care profesorii să îl poată aplica la clasă. Fiecare școală a beneficiat în această călătorie de un mentor psiholog sau psihoterapeut, care a îndrumat echipa școlii pe tot parcursul programului.

Tematicile abordate
în program au inclus:

Evaluarea programului s-a făcut prin aplicarea a șase chestionare la început și final de program, pentru a asigura comparabilitatea datelor. Aproape 85% dintre profesorii participanți implicați consideră că programul a contribuit în mare și foarte mare măsură la dezvoltarea lor personală. Elevii au prezentat scăderi ale scorurilor de agresivitate, respectiv scoruri mai bune la atenție și competențe socio-emoționale. A fost observat un impact pozitiv inclusiv la nivelul părinților, deși aceștia nu au fost implicați direct.

Dezvoltarea literației în rândul copiilor

Dezvoltarea literației în
rândul copiilor

Programul Alfabetar a luat naștere cu scopul de a sprijini, prin profesor ca vector de schimbare, fiecare copil să-și dezvolte capacitatea de a relaționa cu un text: de a îl înțelege, de a îl interpreta prin prisma contextului, de a face corelații și de a trage concluzii. Aceste abilități sunt cunoscute sub termenul de literație.

757

de profesori înscriși

150.000+

de interacțiuni cu platforma

600+

de texte disponibile, din manualele de la clasă 

25.000

de exerciții de literație

Prin platforma Alfabetar, punem la dispoziție, gratuit, soluții ușor de folosit la clasă, în acord cu programa școlară, având la bază 600 de texte școlare din manualele oficiale acreditate. Totodată, oferim profesorilor un parcurs ghidat în planificarea fiecărei etape necesare în dezvoltarea literației:

Parcursul de învățare este structurat pe 5 arii de intervenție, cu impact în creșterea nivelului de literație: conștientizare fonologică și fonemică, decodare, vocabularul, fluența și comprehensiunea.

În aprilie 2023, la Biblioteca Națională din București, a avut loc Conferința pentru lansarea Raportului Național de Literație. Raportul, disponibil gratuit pe ave-romania.ro și pe brio.ro, a adus subiectul literației în atenția mass media și a autorităților.

În colaborare cu Asociația InfinitEdu, am organizat Tabăra de Literație Alfabetar de la Abrud, în iulie-august 2023. Folosind abilități și competențe de literație, 25 de elevi au identificat o problemă reală din comunitatea lor. Pornind de la activitatea din tabără a fost realizată o serie de clipuri cu scop informativ și educativ.

Programul EduNetworks

Programul EduNetworks

Edu Networks a derulat 7 acțiuni principale pentru transformarea școlilor din România, pe parcursul a 4 ani. Ultimul an de activitate, derulat în parteneriat cu alte 8 organizații în perioada septembrie 2022-august 2023, a fost dedicat celebrării și consolidării intervențiilor realizate.

114

școli implicate

3.600

de profesori

64.000

de elevi

9

clustere

4

ani de schimbări ireversibile

20

de granturi

9

organizații partenere

Prin Edu Networks, școlile au beneficiat de acces la resurse, instruire, consultanță, mentorat, facilitatori profesioniști și instrumente de lucru noi și moderne, precum și organizarea unor sesiuni de lucru cu comunitatea locală.

Edu Networks s-a adaptat nevoilor comunităților școlare într-un mod organic. Cu ajutorul partenerilor, consultanților educaționali și al comunităților de practică, au fost dezvoltate noi competențe pedagogice și au fost demarate procese de transformare la nivelul școlilor. Programul a ajuns la peste 100 de școli din toate regiunile țării.

De-a lungul celor patru ani, au fost derulate 7 acțiuni principale pentru transformarea școlilor din România:

Între activitățile partenerilor din anul IV, s-au remarcat:

Între activitățile partenerilor
din anul IV, s-au remarcat:

Tot în anul IV au fost acordate 14 granturi în valoare totală de 147.887 euro. Granturile, distribuite tuturor clusterelor EduNetworks, au avut unul din trei obiective: susținerea proceselor de transformare la nivelul școlilor, familiarizarea școlilor cu accesarea de resurse externe, împuternicirea consultanților educaționali.

14 granturi = 147.887

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2022

Gala Premiilor pentru
Directorii Anului
2022

Gala care premiază cei mai buni directori din România s-a desfășurat pentru prima dată la Ateneul Român, în prezența a 500 de invitați, dar a fost transmisă și online.

204

directori s-au înscris pentru cele 3 categorii – Egalitate de Șanse, Inovare, Antreprenoriat

500

de recomandări unice de la toate categoriile de stakeholderi (ONG-uri, inspectorate, profesori, părinți, elevi, business etc)

78%

dintre județele țării au avut cel puțin 1 aplicație

270

de aplicații în total

6

directori din fiecare categorie au intrat în etapa finală de jurizare (18 finaliști)

Gala Premiilor pentru Directorii Anului este evenimentul unic, anual, care aduce împreună persoane relevante din societate pentru a selecta, aprecia la scenă deschisă și a promova poveștile de succes ale școlilor care s-au remarcat prin antreprenoriat, inovație și egalitate de șanse. Proiectul dorește să încurajeze transformarea școlilor și să popularizeze exemplele de bună practică.

Directorul Anului 2022 a fost doamna Cristina Hadâmbu, de la Liceul Tehnologic „Puskas Tivadar” din Ditrău, Harghita. Au fost premiați și doamna Georgiana-Livia Antoci (Egalitate de șanse), domnul Viforel Dorobanțu (Inovare) și doamna Simona Elena Voinescu (Antreprenoriat).

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2022 - ave-romania.ro
Rolul AVE în modernizarea politicilor publice

Rolul AVE în
modernizarea politicilor publice

În perioada septembrie 2022-august 2023, AVE s-a implicat în demersuri dedicate Legii învățământului preuniversitar, creșterii salariilor directorilor, dar și în acțiuni pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar. O parte a acestor eforturi s-au derulat sub umbrela „O Voce pentru Educație” („One Voice”), o alianță a ONG-urilor din educație.

65% dintre reformele critice pentru învățământul preuniversitar propuse de alianță au fost incluse în noul proiect de lege. Cel puțin 34 de reforme din noua lege au impact major pentru elevii din România dacă va exista un angajament politic real de finanțare a reformelor propuse.

În ceea ce privește 9 capitole de reformă și măsurile critice analizate

1

un singur capitol are sub o treime din măsurile propuse: Curriculum

4

capitole au incluse aproape toate măsurile propuse: Evaluare, Alfabetizare funcțională,
Educație incluzivă, Profesional - tehnologic - dual)

4

capitole au aproximativ jumătate din măsurile propuse: Cariera didactică, Management, Finanțare, Digitalizare

AVE este invitat, din luna februarie, la ședințele Comitetului interministerial pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar. De asemenea, AVE a coordonat semnarea unei scrisori deschise pentru creșterea salariilor directorilor. Aceasta a atras semnăturile a 2.500 de directori și directori adjuncți.

Implicarea sectorului de business​

Implicarea sectorului
de business

AVE și-a asumat misiunea de a conecta sectorul de business cu sectorul educațional și de a facilita colaborarea dintre acestea. În perioada septembrie 2022-august 2023, 523 de lideri din business au participat la cel puțin un demers, eveniment sau proiect AVE.

101

de lideri au fost Key Decision Makers din top 500 companii profitabile din România

523

de lideri din business în cel puțin un proiect AVE

Dintre liderii de business implicați, 112 au devenit business-mentori în Academia de Leadership și Management Școlar și 258 au participat la Gala Premiilor pentru Directorii Anului (37 făcând parte și din jurii).

Raport financiar

În perioada septembrie 2022–august 2023, bugetul AVE a fost de 1,874 milioane de euro. Dintre aceștia, 87% (1,628 milioane de euro) au fost investiți în programe și 13% (245 de mii de euro) cheltuieli administrative, de management, comunicare și fundraising. 

37%
Edu Networks
10%
Academia de Leadership și Management Școlar
9%
Alfabetar
8%
Gala Premiilor pentru Directorii Anului
8%
Public Affairs
8%
HumanKind
6%
Monitorizare, evaluare și dezvoltarea de instrumente
5%
Admin & Financiar & HR
5%
Comunicare
4%
Fundraising și management
Direcții viitoare: Programul de Transformare a Școlilor din România

Direcții viitoare:
Programul de Transformare a Școlilor din România

Pornind de la experiența dobândită prin Edu Networks, Academia
 de Leadership și Management Școlar, și HumanKind, AVE a decis să lanseze Programul de Transformare a Școlilor din România. Programul urmărește transformarea a 1000 de școli până în anul 2028 și înregistrarea de către elevii din România a unor progrese vizibile pe cele 8 competențe-cheie identificate de către Consiliul Uniunii Europene ca fiind necesare pentru a permite o viață împlinită.

STEM

STEM

Socio-emoționale

Civice

Antreprenoriale

Interculturale

Literație

Lingvistice

Programul de Transfromare
are trei piloni principali:

Mai multe informații despre piloni și program, inclusiv actualizări periodice, pot fi accesate pe website-ul ave-romania.ro, secțiunea ”Programul de Transformare”.

Povești de succes

Beneficiar al Academiei de Leadership și Management Școlar

Am căpătat mai multă încredere în mine. Cred că este cel mai important curs la care am participat în cei 10 ani de învăţământ. Are multiple valențe formative și informative. Am cunoscut oameni noi și povești de succes care mă inspiră. Am avut ca obiectiv creșterea gradului de promovabilitate la examenul de Evaluare Națională. Acesta a crescut de la 8% la 40%.

Tatiana Duică

Școala Gimnazială Giurgița, jud. Dolj

Beneficiar HumanKind

Programul de educație socio-emoțională a adus sprijin și instruire pentru profesorii implicați, și nu numai, astfel încât aceștia să îi ajute pe elevi să cunoască și să practice tehnici de relaxare și de creștere a concentrării, să reducă comportamentele agresive și să-și îmbunătățească rezultatele academice. A crescut nivelul stării de bine, programul ne-a permis să devenim mai responsabili, să analizăm situațiile și să anticipăm consecințele comportamentelor noastre.

Nicoleta Olteanu

Director adjunct la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș, jud. Olt

Beneficiar EduNetworks, Pilonul de Literație și Gândire Critică

Cursul de literație a fost organizat foarte bine, mentorul nostru ne-a fost de foarte mare ajutor, oferindu-ne sprijin atât pe parcursul activității online, cât și în afara acestei activități. Ne-a prezentat multe și foarte utile materiale, cu toate explicațiile necesare pentru fiecare, în funcție de nevoi și neclarități. Felicitări întregii echipe organizatoare.

Mihaela C.

Cluster Valea Jiului
Inima

Parteneri

  • Parteneri strategici

  • Parteneri finanțatori

Transformă educația cu AVE.